Goldman & Gatzias - Logo

Long Island Air Lounge

Dizajn
ENVY Project - Long Island Air Lounge

Unato? velikoj konkurenciji, Envy je odnio pobjedu na natje?aju za koncept ekskluzivnog lounge bara u najve?oj europskoj zra?noj luci.

ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 1
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 1
close
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 3

Envy je osvojio natje?aj za ambiciozni projekt u F&B industriji - razvoj dizajna za lounge bar u najve?oj europskoj zra?noj luci. Zadatak je bio adaptacija koncepta najuspje?nije ljetne lokacije u centru Frankfurta, Long Island Summer Lounge bara. Izazov je bio razviti dizajn koji je u skladu s odredbama Fraport AG, a istovremeno zadr?ati duh samog bara. Zbog velikog broja konkurenata, uklju?uju?i vode?a poduze?a u F&B industriji, potrebno je bilo izvanredno i kreativno rje?enje. Finalna prezentacija je uklju?ivala i glazbeni sadr?aj, te zbog svoje jedinstvenosti upje?no prevladala nad internacionalnim konkurentima. Poseban izazov tijekom ovog projekta bile su povi?ene restrikcije i mjere sigurnosti prilikom gradnje u zra?noj luci.

ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 2
close
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 4
Goldman & Gatzias - Logo

Long Island Air Lounge

Dizajn
ENVY Project - Long Island Air Lounge
close
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 1

Unato? velikoj konkurenciji, Envy je odnio pobjedu na natje?aju za koncept ekskluzivnog lounge bara u najve?oj europskoj zra?noj luci.

Envy je osvojio natje?aj za ambiciozni projekt u F&B industriji - razvoj dizajna za lounge bar u najve?oj europskoj zra?noj luci. Zadatak je bio adaptacija koncepta najuspje?nije ljetne lokacije u centru Frankfurta, Long Island Summer Lounge bara. Izazov je bio razviti dizajn koji je u skladu s odredbama Fraport AG, a istovremeno zadr?ati duh samog bara. Zbog velikog broja konkurenata, uklju?uju?i vode?a poduze?a u F&B industriji, potrebno je bilo izvanredno i kreativno rje?enje. Finalna prezentacija je uklju?ivala i glazbeni sadr?aj, te zbog svoje jedinstvenosti upje?no prevladala nad internacionalnim konkurentima. Poseban izazov tijekom ovog projekta bile su povi?ene restrikcije i mjere sigurnosti prilikom gradnje u zra?noj luci.

ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 2
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 3
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 4
close
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 2
Goldman & Gatzias - Logo

Long Island Air Lounge

Dizajn
ENVY Project - Long Island Air Lounge
close
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 1

Unato? velikoj konkurenciji, Envy je odnio pobjedu na natje?aju za koncept ekskluzivnog lounge bara u najve?oj europskoj zra?noj luci.

ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 1

Envy je osvojio natje?aj za ambiciozni projekt u F&B industriji - razvoj dizajna za lounge bar u najve?oj europskoj zra?noj luci. Zadatak je bio adaptacija koncepta najuspje?nije ljetne lokacije u centru Frankfurta, Long Island Summer Lounge bara. Izazov je bio razviti dizajn koji je u skladu s odredbama Fraport AG, a istovremeno zadr?ati duh samog bara. Zbog velikog broja konkurenata, uklju?uju?i vode?a poduze?a u F&B industriji, potrebno je bilo izvanredno i kreativno rje?enje. Finalna prezentacija je uklju?ivala i glazbeni sadr?aj, te zbog svoje jedinstvenosti upje?no prevladala nad internacionalnim konkurentima. Poseban izazov tijekom ovog projekta bile su povi?ene restrikcije i mjere sigurnosti prilikom gradnje u zra?noj luci.

ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 2
close
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 3
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 6
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 4
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 5
Goldman & Gatzias - Logo

Long Island Air Lounge

Dizajn
ENVY Project - Long Island Air Lounge
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 1

Unato? velikoj konkurenciji, Envy je odnio pobjedu na natje?aju za koncept ekskluzivnog lounge bara u najve?oj europskoj zra?noj luci.

ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
close
close
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 2
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 4

Envy je osvojio natje?aj za ambiciozni projekt u F&B industriji - razvoj dizajna za lounge bar u najve?oj europskoj zra?noj luci. Zadatak je bio adaptacija koncepta najuspje?nije ljetne lokacije u centru Frankfurta, Long Island Summer Lounge bara. Izazov je bio razviti dizajn koji je u skladu s odredbama Fraport AG, a istovremeno zadr?ati duh samog bara. Zbog velikog broja konkurenata, uklju?uju?i vode?a poduze?a u F&B industriji, potrebno je bilo izvanredno i kreativno rje?enje. Finalna prezentacija je uklju?ivala i glazbeni sadr?aj, te zbog svoje jedinstvenosti upje?no prevladala nad internacionalnim konkurentima. Poseban izazov tijekom ovog projekta bile su povi?ene restrikcije i mjere sigurnosti prilikom gradnje u zra?noj luci.

ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 5
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 2
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 3
ENVY Project - Long Island Air Lounge - Image 6
 

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music
三级网站-三级小说