Puma - Logo

Pop-Up Peepshow

Promocija
ENVY Project - Pop-Up Peepshow

Guerrilla projekt za marku Puma i Mini je na dosjetljiv na?in zaobi?ao zabranu ogla?avanja za vrijeme poznate izlo?be automobila IAA i stvorio veliki medijski interes.

ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 1
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 1
close
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 3

Envy je na kreativan na?in zaobi?ao zabranu ogla?avanja za najve?u svjetsku izlo?bu automobila International Automobile Exhibition (IAA). U zajedni?koj suradnji marke Puma i Mini za lansiranje novog automobila MINI, Puma je dizajnirala MINI model tenisica koje su se tako?er prezentirale na izlo?bi. Izazov u razvoju promotivne kampanje bile su mjere zabrane ogla?avanja za vrijeme izlo?be, naro?ito promocije na javnim mjestima. Rje?enje je bila implementacija guerrilla marketin?ke kampanje s pop-up lokacijom u centru marketin?kih zbivanja. Posebna je karakteristika ove kampanje bio prijedlog da lokacija bude osmi?ljena kao svojevrsni peep show. Ova je humoristi?na provokacija izazvala veliku medijsku pozornost i interes publike.

ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 2
close
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 4
Puma - Logo

Pop-Up Peepshow

Promocija
ENVY Project - Pop-Up Peepshow
close
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 1

Guerrilla projekt za marku Puma i Mini je na dosjetljiv na?in zaobi?ao zabranu ogla?avanja za vrijeme poznate izlo?be automobila IAA i stvorio veliki medijski interes.

Envy je na kreativan na?in zaobi?ao zabranu ogla?avanja za najve?u svjetsku izlo?bu automobila International Automobile Exhibition (IAA). U zajedni?koj suradnji marke Puma i Mini za lansiranje novog automobila MINI, Puma je dizajnirala MINI model tenisica koje su se tako?er prezentirale na izlo?bi. Izazov u razvoju promotivne kampanje bile su mjere zabrane ogla?avanja za vrijeme izlo?be, naro?ito promocije na javnim mjestima. Rje?enje je bila implementacija guerrilla marketin?ke kampanje s pop-up lokacijom u centru marketin?kih zbivanja. Posebna je karakteristika ove kampanje bio prijedlog da lokacija bude osmi?ljena kao svojevrsni peep show. Ova je humoristi?na provokacija izazvala veliku medijsku pozornost i interes publike.

ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 2
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 3
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 4
close
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 2
Puma - Logo

Pop-Up Peepshow

Promocija
ENVY Project - Pop-Up Peepshow
close
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 1

Guerrilla projekt za marku Puma i Mini je na dosjetljiv na?in zaobi?ao zabranu ogla?avanja za vrijeme poznate izlo?be automobila IAA i stvorio veliki medijski interes.

ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 1

Envy je na kreativan na?in zaobi?ao zabranu ogla?avanja za najve?u svjetsku izlo?bu automobila International Automobile Exhibition (IAA). U zajedni?koj suradnji marke Puma i Mini za lansiranje novog automobila MINI, Puma je dizajnirala MINI model tenisica koje su se tako?er prezentirale na izlo?bi. Izazov u razvoju promotivne kampanje bile su mjere zabrane ogla?avanja za vrijeme izlo?be, naro?ito promocije na javnim mjestima. Rje?enje je bila implementacija guerrilla marketin?ke kampanje s pop-up lokacijom u centru marketin?kih zbivanja. Posebna je karakteristika ove kampanje bio prijedlog da lokacija bude osmi?ljena kao svojevrsni peep show. Ova je humoristi?na provokacija izazvala veliku medijsku pozornost i interes publike.

ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 2
close
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 3
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 6
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 4
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 5
Puma - Logo

Pop-Up Peepshow

Promocija
ENVY Project - Pop-Up Peepshow
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 1

Guerrilla projekt za marku Puma i Mini je na dosjetljiv na?in zaobi?ao zabranu ogla?avanja za vrijeme poznate izlo?be automobila IAA i stvorio veliki medijski interes.

ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
close
close
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 2
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 4

Envy je na kreativan na?in zaobi?ao zabranu ogla?avanja za najve?u svjetsku izlo?bu automobila International Automobile Exhibition (IAA). U zajedni?koj suradnji marke Puma i Mini za lansiranje novog automobila MINI, Puma je dizajnirala MINI model tenisica koje su se tako?er prezentirale na izlo?bi. Izazov u razvoju promotivne kampanje bile su mjere zabrane ogla?avanja za vrijeme izlo?be, naro?ito promocije na javnim mjestima. Rje?enje je bila implementacija guerrilla marketin?ke kampanje s pop-up lokacijom u centru marketin?kih zbivanja. Posebna je karakteristika ove kampanje bio prijedlog da lokacija bude osmi?ljena kao svojevrsni peep show. Ova je humoristi?na provokacija izazvala veliku medijsku pozornost i interes publike.

ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 5
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 2
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 3
ENVY Project - Pop-Up Peepshow - Image 6
 

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music
三级网站-三级小说