Fiat Group - Logo

Fiat 500

Ljudi
Graphic
Event
Hostese
ENVY Project - Fiat 500

Za lansiranje Fiata 500 na tr?i?te, Envy je bio zaslu?an za izradu koncepta i organizaciju specijalnog eventa za klijente i VIP goste.

ENVY Project - Fiat 500 - Image 1
ENVY Project - Fiat 500 - Image 1
close
ENVY Project - Fiat 500 - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Fiat 500 - Image 3

Presti?ni projekt za lansiranje novog FIAT 500 automobila obilje?io je vrlo kompleksan briefing: cilj FIAT grupe bio je istovremeno se obratiti razli?itim ciljnim skupinama - zadatakje bio osigurati da se svakoj ciljnoj skupiti obrati na jedinstven na?in. U tom kontekstu razvili smo dva eventa – event za medije i njema?ke distributere automobila sa slu?benom primopredajom prvog FIAT 500 automobila te zavr?ni event za zaposlenike, potencijalne kupce i lidere u industriji. Zajedno s partnerima Envy je pokrio sve aspekte realizacije eventa - tra?enje idealne lokacije, program i rezervacije, logistika, ogla?avanje te VIP i medijske akreditacije uspje?no su provedene od strane na?eg tima. Projekt je implementiran u suradnji s partnerima THE LUCKY CHARMS i BRANDBELOW.

ENVY Project - Fiat 500 - Image 2
close
ENVY Project - Fiat 500 - Image 4
Fiat Group - Logo

Fiat 500

Ljudi
Graphic
Event
Hostese
ENVY Project - Fiat 500
close
ENVY Project - Fiat 500 - Image 1

Za lansiranje Fiata 500 na tr?i?te, Envy je bio zaslu?an za izradu koncepta i organizaciju specijalnog eventa za klijente i VIP goste.

Presti?ni projekt za lansiranje novog FIAT 500 automobila obilje?io je vrlo kompleksan briefing: cilj FIAT grupe bio je istovremeno se obratiti razli?itim ciljnim skupinama - zadatakje bio osigurati da se svakoj ciljnoj skupiti obrati na jedinstven na?in. U tom kontekstu razvili smo dva eventa – event za medije i njema?ke distributere automobila sa slu?benom primopredajom prvog FIAT 500 automobila te zavr?ni event za zaposlenike, potencijalne kupce i lidere u industriji. Zajedno s partnerima Envy je pokrio sve aspekte realizacije eventa - tra?enje idealne lokacije, program i rezervacije, logistika, ogla?avanje te VIP i medijske akreditacije uspje?no su provedene od strane na?eg tima. Projekt je implementiran u suradnji s partnerima THE LUCKY CHARMS i BRANDBELOW.

ENVY Project - Fiat 500 - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Fiat 500 - Image 2
ENVY Project - Fiat 500 - Image 3
ENVY Project - Fiat 500 - Image 4
close
ENVY Project - Fiat 500 - Image 2
Fiat Group - Logo

Fiat 500

Ljudi
Graphic
Event
Hostese
ENVY Project - Fiat 500
close
ENVY Project - Fiat 500 - Image 1

Za lansiranje Fiata 500 na tr?i?te, Envy je bio zaslu?an za izradu koncepta i organizaciju specijalnog eventa za klijente i VIP goste.

ENVY Project - Fiat 500 - Image 1

Presti?ni projekt za lansiranje novog FIAT 500 automobila obilje?io je vrlo kompleksan briefing: cilj FIAT grupe bio je istovremeno se obratiti razli?itim ciljnim skupinama - zadatakje bio osigurati da se svakoj ciljnoj skupiti obrati na jedinstven na?in. U tom kontekstu razvili smo dva eventa – event za medije i njema?ke distributere automobila sa slu?benom primopredajom prvog FIAT 500 automobila te zavr?ni event za zaposlenike, potencijalne kupce i lidere u industriji. Zajedno s partnerima Envy je pokrio sve aspekte realizacije eventa - tra?enje idealne lokacije, program i rezervacije, logistika, ogla?avanje te VIP i medijske akreditacije uspje?no su provedene od strane na?eg tima. Projekt je implementiran u suradnji s partnerima THE LUCKY CHARMS i BRANDBELOW.

ENVY Project - Fiat 500 - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Fiat 500 - Image 2
close
ENVY Project - Fiat 500 - Image 3
ENVY Project - Fiat 500 - Image 6
ENVY Project - Fiat 500 - Image 4
ENVY Project - Fiat 500 - Image 5
Fiat Group - Logo

Fiat 500

Ljudi
Graphic
Event
Hostese
ENVY Project - Fiat 500
ENVY Project - Fiat 500 - Image 1

Za lansiranje Fiata 500 na tr?i?te, Envy je bio zaslu?an za izradu koncepta i organizaciju specijalnog eventa za klijente i VIP goste.

ENVY Project - Fiat 500 - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
close
close
ENVY Project - Fiat 500 - Image 2
ENVY Project - Fiat 500 - Image 4

Presti?ni projekt za lansiranje novog FIAT 500 automobila obilje?io je vrlo kompleksan briefing: cilj FIAT grupe bio je istovremeno se obratiti razli?itim ciljnim skupinama - zadatakje bio osigurati da se svakoj ciljnoj skupiti obrati na jedinstven na?in. U tom kontekstu razvili smo dva eventa – event za medije i njema?ke distributere automobila sa slu?benom primopredajom prvog FIAT 500 automobila te zavr?ni event za zaposlenike, potencijalne kupce i lidere u industriji. Zajedno s partnerima Envy je pokrio sve aspekte realizacije eventa - tra?enje idealne lokacije, program i rezervacije, logistika, ogla?avanje te VIP i medijske akreditacije uspje?no su provedene od strane na?eg tima. Projekt je implementiran u suradnji s partnerima THE LUCKY CHARMS i BRANDBELOW.

ENVY Project - Fiat 500 - Image 5
ENVY Project - Fiat 500 - Image 2
ENVY Project - Fiat 500 - Image 3
ENVY Project - Fiat 500 - Image 6
 

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music
三级网站-三级小说