Microsoft - Logo

Microsoft WinDays konferencija Social Media

Dru?tvene mre?e
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media

Za Microsoft WinDays 2015 konferenciju, envy je odgovoran za upravljanje sadr?ajem na dru?tvenim mre?ama, slu?benom WinDays blogu i web stranici.

ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 1
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 1
close
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 3

Microsoft WinDays 2015 je najve?a regionalna poslovno-tehnolo?ka konferencija, a njeno 15. izdanje odr?ava se u Umagu od 21. do 24. travnja. Uz Facebook, Twitter i Linkedin profile konferencije, envy vodi sadr?aj slu?benog WinDays bloga kao i organizaciju cijelog Content tima. Cilj je stvoriti koherentnu komunikaciju konferencije na svim online kanalima i predstaviti klijenta kao najrelevantniju poslovno-tehnolo?ku konferenciju u CEE regiji.

ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 2
close
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 4
Microsoft - Logo

Microsoft WinDays konferencija Social Media

Dru?tvene mre?e
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media
close
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 1

Za Microsoft WinDays 2015 konferenciju, envy je odgovoran za upravljanje sadr?ajem na dru?tvenim mre?ama, slu?benom WinDays blogu i web stranici.

Microsoft WinDays 2015 je najve?a regionalna poslovno-tehnolo?ka konferencija, a njeno 15. izdanje odr?ava se u Umagu od 21. do 24. travnja. Uz Facebook, Twitter i Linkedin profile konferencije, envy vodi sadr?aj slu?benog WinDays bloga kao i organizaciju cijelog Content tima. Cilj je stvoriti koherentnu komunikaciju konferencije na svim online kanalima i predstaviti klijenta kao najrelevantniju poslovno-tehnolo?ku konferenciju u CEE regiji.

ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 2
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 3
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 4
close
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 2
Microsoft - Logo

Microsoft WinDays konferencija Social Media

Dru?tvene mre?e
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media
close
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 1

Za Microsoft WinDays 2015 konferenciju, envy je odgovoran za upravljanje sadr?ajem na dru?tvenim mre?ama, slu?benom WinDays blogu i web stranici.

ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 1

Microsoft WinDays 2015 je najve?a regionalna poslovno-tehnolo?ka konferencija, a njeno 15. izdanje odr?ava se u Umagu od 21. do 24. travnja. Uz Facebook, Twitter i Linkedin profile konferencije, envy vodi sadr?aj slu?benog WinDays bloga kao i organizaciju cijelog Content tima. Cilj je stvoriti koherentnu komunikaciju konferencije na svim online kanalima i predstaviti klijenta kao najrelevantniju poslovno-tehnolo?ku konferenciju u CEE regiji.

ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 2
close
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 3
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 6
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 4
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 5
Microsoft - Logo

Microsoft WinDays konferencija Social Media

Dru?tvene mre?e
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 1

Za Microsoft WinDays 2015 konferenciju, envy je odgovoran za upravljanje sadr?ajem na dru?tvenim mre?ama, slu?benom WinDays blogu i web stranici.

ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook
close
close
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 2
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 4

Microsoft WinDays 2015 je najve?a regionalna poslovno-tehnolo?ka konferencija, a njeno 15. izdanje odr?ava se u Umagu od 21. do 24. travnja. Uz Facebook, Twitter i Linkedin profile konferencije, envy vodi sadr?aj slu?benog WinDays bloga kao i organizaciju cijelog Content tima. Cilj je stvoriti koherentnu komunikaciju konferencije na svim online kanalima i predstaviti klijenta kao najrelevantniju poslovno-tehnolo?ku konferenciju u CEE regiji.

ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 5
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 2
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 3
ENVY Project - Microsoft WinDays konferencija Social Media - Image 6
 

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music
三级网站-三级小说