ULTRA Europe - Logo

Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje

Online
Dru?tvene mre?e
Event
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje

Od 2013. godine, Envy upravlja sa svim digitalnim platformama jednog od najve?ih glazbenih festivala u svijetu - Ultra Europe.

ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 1
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 1
close
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 3
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 2
close

Envy je odgovoran za upravljanje i odr?avanje slu?bene web stranice, smartphone aplikacije i dru?tvenim mre?ama. Upravljaju?i dru?tvenim mre?ama - Facebook, Instagram i Twitter, Envy je razvio posebnu strategiju i komunikacijski plan koji je prometnuo Ultra Europe festival u jedan od vode?ih festivala i na digitalnim platformama. U 2015. spremamo nova kreativna rje?enja koji ?e festival u online svijetu di?i na jo? vi?u razinu. Osim sa dru?tvenim mre?ama, Envy razvija cjelokupnu strategiju za online ogla?avanje, prvenstveno preko Google platformi.

ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 4
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 5
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 3
close
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 6
ULTRA Europe - Logo

Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje

Online
Dru?tvene mre?e
Event
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 1

Od 2013. godine, Envy upravlja sa svim digitalnim platformama jednog od najve?ih glazbenih festivala u svijetu - Ultra Europe.

ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 2
close
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 3
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 4
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 5
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 6
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 7

Envy je odgovoran za upravljanje i odr?avanje slu?bene web stranice, smartphone aplikacije i dru?tvenim mre?ama. Upravljaju?i dru?tvenim mre?ama - Facebook, Instagram i Twitter, Envy je razvio posebnu strategiju i komunikacijski plan koji je prometnuo Ultra Europe festival u jedan od vode?ih festivala i na digitalnim platformama. U 2015. spremamo nova kreativna rje?enja koji ?e festival u online svijetu di?i na jo? vi?u razinu. Osim sa dru?tvenim mre?ama, Envy razvija cjelokupnu strategiju za online ogla?avanje, prvenstveno preko Google platformi.

close
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 2
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 8
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 10
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 9
ULTRA Europe - Logo

Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje

Online
Dru?tvene mre?e
Event
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje
close
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 1

Od 2013. godine, Envy upravlja sa svim digitalnim platformama jednog od najve?ih glazbenih festivala u svijetu - Ultra Europe.

ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 1
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 2
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 4
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 5
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 3

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram

Envy je odgovoran za upravljanje i odr?avanje slu?bene web stranice, smartphone aplikacije i dru?tvenim mre?ama. Upravljaju?i dru?tvenim mre?ama - Facebook, Instagram i Twitter, Envy je razvio posebnu strategiju i komunikacijski plan koji je prometnuo Ultra Europe festival u jedan od vode?ih festivala i na digitalnim platformama. U 2015. spremamo nova kreativna rje?enja koji ?e festival u online svijetu di?i na jo? vi?u razinu. Osim sa dru?tvenim mre?ama, Envy razvija cjelokupnu strategiju za online ogla?avanje, prvenstveno preko Google platformi.

close
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 6
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 2
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 7
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 8
close
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 9
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 3
ULTRA Europe - Logo

Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje

Online
Dru?tvene mre?e
Event
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 1

Od 2013. godine, Envy upravlja sa svim digitalnim platformama jednog od najve?ih glazbenih festivala u svijetu - Ultra Europe.

ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 1
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 3
close
close
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 4
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 5

Envy je odgovoran za upravljanje i odr?avanje slu?bene web stranice, smartphone aplikacije i dru?tvenim mre?ama. Upravljaju?i dru?tvenim mre?ama - Facebook, Instagram i Twitter, Envy je razvio posebnu strategiju i komunikacijski plan koji je prometnuo Ultra Europe festival u jedan od vode?ih festivala i na digitalnim platformama. U 2015. spremamo nova kreativna rje?enja koji ?e festival u online svijetu di?i na jo? vi?u razinu. Osim sa dru?tvenim mre?ama, Envy razvija cjelokupnu strategiju za online ogla?avanje, prvenstveno preko Google platformi.

ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 2
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 6
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 7
close
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 8
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 3
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 9
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 10
ENVY Project - Ultra Europe Social Media i digitalno ogla?avanje - Image 11
 

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music
三级网站-三级小说