Boris Banovi? - Logo

Boris Banovi? Website

Dizajn
Online
Graphic
ENVY Project - Boris Banovi? Website

Envy je kreirao u potpunosti novi vizualni identitet za Boris Banovi? modni brand.

ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 1
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 1
close
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 3

Za poznatog hrvatskog dizajnera i TV zvijezu Borisa Banovi?a, razvili smo cjelokupni brand identitet : nove logotipove za oba brenda ?Boris Banovi?“ i ?2B“, nove web stranice i strategiju za dru?tvene mre?e. Web stranice sadr?avaju responzivni dizajn te novitete poput Parrallax scrollinga i posebne funkcije – Wish liste. Tako?er upravljamo sa svim dru?tvenim mre?ama poznatog hrvatskog dizajnera kako bi mu pru?ili cjelokupnu online marketin?ku podr?ku.

ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 2
close
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 4
Boris Banovi? - Logo

Boris Banovi? Website

Dizajn
Online
Graphic
ENVY Project - Boris Banovi? Website
close
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 1

Envy je kreirao u potpunosti novi vizualni identitet za Boris Banovi? modni brand.

Za poznatog hrvatskog dizajnera i TV zvijezu Borisa Banovi?a, razvili smo cjelokupni brand identitet : nove logotipove za oba brenda ?Boris Banovi?“ i ?2B“, nove web stranice i strategiju za dru?tvene mre?e. Web stranice sadr?avaju responzivni dizajn te novitete poput Parrallax scrollinga i posebne funkcije – Wish liste. Tako?er upravljamo sa svim dru?tvenim mre?ama poznatog hrvatskog dizajnera kako bi mu pru?ili cjelokupnu online marketin?ku podr?ku.

ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 2
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 3
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 4
close
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 2
Boris Banovi? - Logo

Boris Banovi? Website

Dizajn
Online
Graphic
ENVY Project - Boris Banovi? Website
close
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 1

Envy je kreirao u potpunosti novi vizualni identitet za Boris Banovi? modni brand.

ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 1

Za poznatog hrvatskog dizajnera i TV zvijezu Borisa Banovi?a, razvili smo cjelokupni brand identitet : nove logotipove za oba brenda ?Boris Banovi?“ i ?2B“, nove web stranice i strategiju za dru?tvene mre?e. Web stranice sadr?avaju responzivni dizajn te novitete poput Parrallax scrollinga i posebne funkcije – Wish liste. Tako?er upravljamo sa svim dru?tvenim mre?ama poznatog hrvatskog dizajnera kako bi mu pru?ili cjelokupnu online marketin?ku podr?ku.

ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 2
close
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 3
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 6
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 4
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 5
Boris Banovi? - Logo

Boris Banovi? Website

Dizajn
Online
Graphic
ENVY Project - Boris Banovi? Website
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 1

Envy je kreirao u potpunosti novi vizualni identitet za Boris Banovi? modni brand.

ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook
close
close
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 2
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 4

Za poznatog hrvatskog dizajnera i TV zvijezu Borisa Banovi?a, razvili smo cjelokupni brand identitet : nove logotipove za oba brenda ?Boris Banovi?“ i ?2B“, nove web stranice i strategiju za dru?tvene mre?e. Web stranice sadr?avaju responzivni dizajn te novitete poput Parrallax scrollinga i posebne funkcije – Wish liste. Tako?er upravljamo sa svim dru?tvenim mre?ama poznatog hrvatskog dizajnera kako bi mu pru?ili cjelokupnu online marketin?ku podr?ku.

ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 5
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 2
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 3
ENVY Project - Boris Banovi? Website - Image 6
 

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music
三级网站-三级小说