Karlova?ko RockOff - Logo

Karlova?ko RockOff

Dizajn
Dru?tvene mre?e
Event
ENVY Project - Karlova?ko RockOff

Envy je razvio glazbenu platformu za Karlova?ko RockOff te je zadu?en za upravljanje sadr?ajem na dru?tvenim mre?ama kao i ogla?avanjem na istima.

ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 1
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 1
close
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 3

Ovaj festival novog zvuka zami?ljen je kao manifestacija kroz koju ?e nova generacija glazbenika ostvariti medijski, diskografski i koncertni proboj na scenu. Osim stvaranja sadr?aja za Facebook stranicu, Envyjev tim je kreirao posebnu platfomu za prijavu glazbenih bendova na natjecanje. Sadr?ajem na Facebooku pratimo koncertnu turu kroz ?itavo razdoblje odvijanja – od samih prijava na natjecanje do prvih koncerta, ljetnu turneju i finalni koncert krajem desetog mjeseca.

ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 2
close
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 4
Karlova?ko RockOff - Logo

Karlova?ko RockOff

Dizajn
Dru?tvene mre?e
Event
ENVY Project - Karlova?ko RockOff
close
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 1

Envy je razvio glazbenu platformu za Karlova?ko RockOff te je zadu?en za upravljanje sadr?ajem na dru?tvenim mre?ama kao i ogla?avanjem na istima.

Ovaj festival novog zvuka zami?ljen je kao manifestacija kroz koju ?e nova generacija glazbenika ostvariti medijski, diskografski i koncertni proboj na scenu. Osim stvaranja sadr?aja za Facebook stranicu, Envyjev tim je kreirao posebnu platfomu za prijavu glazbenih bendova na natjecanje. Sadr?ajem na Facebooku pratimo koncertnu turu kroz ?itavo razdoblje odvijanja – od samih prijava na natjecanje do prvih koncerta, ljetnu turneju i finalni koncert krajem desetog mjeseca.

ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 2
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 3
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 4
close
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 2
Karlova?ko RockOff - Logo

Karlova?ko RockOff

Dizajn
Dru?tvene mre?e
Event
ENVY Project - Karlova?ko RockOff
close
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 1

Envy je razvio glazbenu platformu za Karlova?ko RockOff te je zadu?en za upravljanje sadr?ajem na dru?tvenim mre?ama kao i ogla?avanjem na istima.

ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 1

Ovaj festival novog zvuka zami?ljen je kao manifestacija kroz koju ?e nova generacija glazbenika ostvariti medijski, diskografski i koncertni proboj na scenu. Osim stvaranja sadr?aja za Facebook stranicu, Envyjev tim je kreirao posebnu platfomu za prijavu glazbenih bendova na natjecanje. Sadr?ajem na Facebooku pratimo koncertnu turu kroz ?itavo razdoblje odvijanja – od samih prijava na natjecanje do prvih koncerta, ljetnu turneju i finalni koncert krajem desetog mjeseca.

ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 2
close
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 3
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 6
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 4
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 5
Karlova?ko RockOff - Logo

Karlova?ko RockOff

Dizajn
Dru?tvene mre?e
Event
ENVY Project - Karlova?ko RockOff
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 1

Envy je razvio glazbenu platformu za Karlova?ko RockOff te je zadu?en za upravljanje sadr?ajem na dru?tvenim mre?ama kao i ogla?avanjem na istima.

ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook
close
close
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 2
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 4

Ovaj festival novog zvuka zami?ljen je kao manifestacija kroz koju ?e nova generacija glazbenika ostvariti medijski, diskografski i koncertni proboj na scenu. Osim stvaranja sadr?aja za Facebook stranicu, Envyjev tim je kreirao posebnu platfomu za prijavu glazbenih bendova na natjecanje. Sadr?ajem na Facebooku pratimo koncertnu turu kroz ?itavo razdoblje odvijanja – od samih prijava na natjecanje do prvih koncerta, ljetnu turneju i finalni koncert krajem desetog mjeseca.

ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 5
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 2
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 3
ENVY Project - Karlova?ko RockOff - Image 6
 

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music
三级网站-三级小说