BigCityBeats - Logo

World Club Dome

Dru?tvene mre?e
Promocija
Event
Graphic
Online
ENVY Project - World Club Dome

BigCityBeats WORLD CLUB DOME je najve?i Electronic-Dance-Music festival u Njema?koj i mi smo za njih razvili odre?ene dizajn elemente te smo im vodili digitalne kanale.

ENVY Project - World Club Dome - Image 1
ENVY Project - World Club Dome - Image 1
close
ENVY Project - World Club Dome - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - World Club Dome - Image 3
ENVY Project - World Club Dome - Image 2
close

Za World Club Dome 2015, envy je razvio posebni VI za VIP komunikaciju, koja je bila bazirana na VI od samog festivala. Po?ev?i krajem 2014.godine i tijekom 2015. godine, envy je vodio platforme dru?tvenih mre?a. Facebook, Twitter i Instagram su bili kori?teni kako bi se stvorila me?unarodna pri?a oko samog eventa i privukla pa?nja stranih tr?i?ta. Sa istim ciljem smo vodili i Google Search i Display kampanje, kako bi podigli svijest o samom festivalu na me?unarodnom tr?i?tu. Za vrijeme samog festivala, vodili smo tim od 6 fotografa kako bi stvorili LIVE content feed na dru?tvenim platformama. Uz na?e upute i vodstvo, stvoreno je dovoljno sadr?aja za narednu godinu u svrhu promocije festivala.

ENVY Project - World Club Dome - Image 4
ENVY Project - World Club Dome - Image 5
ENVY Project - World Club Dome - Image 3
close
ENVY Project - World Club Dome - Image 6
BigCityBeats - Logo

World Club Dome

Dru?tvene mre?e
Promocija
Event
Graphic
Online
ENVY Project - World Club Dome
ENVY Project - World Club Dome - Image 1

BigCityBeats WORLD CLUB DOME je najve?i Electronic-Dance-Music festival u Njema?koj i mi smo za njih razvili odre?ene dizajn elemente te smo im vodili digitalne kanale.

ENVY Project - World Club Dome - Image 2
close
ENVY Project - World Club Dome - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - World Club Dome - Image 3
ENVY Project - World Club Dome - Image 4
ENVY Project - World Club Dome - Image 5
ENVY Project - World Club Dome - Image 6
ENVY Project - World Club Dome - Image 7

Za World Club Dome 2015, envy je razvio posebni VI za VIP komunikaciju, koja je bila bazirana na VI od samog festivala. Po?ev?i krajem 2014.godine i tijekom 2015. godine, envy je vodio platforme dru?tvenih mre?a. Facebook, Twitter i Instagram su bili kori?teni kako bi se stvorila me?unarodna pri?a oko samog eventa i privukla pa?nja stranih tr?i?ta. Sa istim ciljem smo vodili i Google Search i Display kampanje, kako bi podigli svijest o samom festivalu na me?unarodnom tr?i?tu. Za vrijeme samog festivala, vodili smo tim od 6 fotografa kako bi stvorili LIVE content feed na dru?tvenim platformama. Uz na?e upute i vodstvo, stvoreno je dovoljno sadr?aja za narednu godinu u svrhu promocije festivala.

close
ENVY Project - World Club Dome - Image 2
ENVY Project - World Club Dome - Image 8
ENVY Project - World Club Dome - Image 10
ENVY Project - World Club Dome - Image 9
BigCityBeats - Logo

World Club Dome

Dru?tvene mre?e
Promocija
Event
Graphic
Online
ENVY Project - World Club Dome
close
ENVY Project - World Club Dome - Image 1

BigCityBeats WORLD CLUB DOME je najve?i Electronic-Dance-Music festival u Njema?koj i mi smo za njih razvili odre?ene dizajn elemente te smo im vodili digitalne kanale.

ENVY Project - World Club Dome - Image 1
ENVY Project - World Club Dome - Image 2
ENVY Project - World Club Dome - Image 4
ENVY Project - World Club Dome - Image 5
ENVY Project - World Club Dome - Image 3

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Za World Club Dome 2015, envy je razvio posebni VI za VIP komunikaciju, koja je bila bazirana na VI od samog festivala. Po?ev?i krajem 2014.godine i tijekom 2015. godine, envy je vodio platforme dru?tvenih mre?a. Facebook, Twitter i Instagram su bili kori?teni kako bi se stvorila me?unarodna pri?a oko samog eventa i privukla pa?nja stranih tr?i?ta. Sa istim ciljem smo vodili i Google Search i Display kampanje, kako bi podigli svijest o samom festivalu na me?unarodnom tr?i?tu. Za vrijeme samog festivala, vodili smo tim od 6 fotografa kako bi stvorili LIVE content feed na dru?tvenim platformama. Uz na?e upute i vodstvo, stvoreno je dovoljno sadr?aja za narednu godinu u svrhu promocije festivala.

close
ENVY Project - World Club Dome - Image 6
ENVY Project - World Club Dome - Image 2
ENVY Project - World Club Dome - Image 7
ENVY Project - World Club Dome - Image 8
close
ENVY Project - World Club Dome - Image 9
ENVY Project - World Club Dome - Image 3
BigCityBeats - Logo

World Club Dome

Dru?tvene mre?e
Promocija
Event
Graphic
Online
ENVY Project - World Club Dome
ENVY Project - World Club Dome - Image 1

BigCityBeats WORLD CLUB DOME je najve?i Electronic-Dance-Music festival u Njema?koj i mi smo za njih razvili odre?ene dizajn elemente te smo im vodili digitalne kanale.

ENVY Project - World Club Dome - Image 1
ENVY Project - World Club Dome - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - World Club Dome - Image 3
close
close
ENVY Project - World Club Dome - Image 4
ENVY Project - World Club Dome - Image 5

Za World Club Dome 2015, envy je razvio posebni VI za VIP komunikaciju, koja je bila bazirana na VI od samog festivala. Po?ev?i krajem 2014.godine i tijekom 2015. godine, envy je vodio platforme dru?tvenih mre?a. Facebook, Twitter i Instagram su bili kori?teni kako bi se stvorila me?unarodna pri?a oko samog eventa i privukla pa?nja stranih tr?i?ta. Sa istim ciljem smo vodili i Google Search i Display kampanje, kako bi podigli svijest o samom festivalu na me?unarodnom tr?i?tu. Za vrijeme samog festivala, vodili smo tim od 6 fotografa kako bi stvorili LIVE content feed na dru?tvenim platformama. Uz na?e upute i vodstvo, stvoreno je dovoljno sadr?aja za narednu godinu u svrhu promocije festivala.

ENVY Project - World Club Dome - Image 2
ENVY Project - World Club Dome - Image 6
ENVY Project - World Club Dome - Image 7
close
ENVY Project - World Club Dome - Image 8
ENVY Project - World Club Dome - Image 3
ENVY Project - World Club Dome - Image 9
ENVY Project - World Club Dome - Image 10
ENVY Project - World Club Dome - Image 11
 

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music
三级网站-三级小说