AUDI AG - Logo

Za lansiranje novog Audi A4

Online / Offline
Styling
Uslužno osoblje
Moderatori
Hostese
Promotori
Ljudi
Dizajn
Online
Graphic
Dru?tvene mre?e
Event
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4

Envy je zajedno s poslovnim partnerom COSALUX razvio koncept i plan lansiranja novog Audi A4 na tr?i?te - i dobio presti?nu prvu nagradu na Automotive Brand Contest 2016.

ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 1
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 1
close
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 3
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 2
close

Za lansiranje novog Audi A4 na tr?i?te, envy i COSALUX impresionirali su svojim integriranim marketin?kim konceptom, koji je nagra?en i prepoznat od strane German Design Councila prvom nagradom na Automotive Brand Contestu 2016. u kategoriji event. Razvili smo ve?ernji program koji se temeljio na novim tehnologijama "virtualne stvarnosti" uz uzbudljiv virtualni sadr?aj za Audi koji su gosti mogli do?ivjeti pomo?u VR nao?ala. Na eventu su bili prisutni poznati break-dance svjetski prvaci, Flying Steps, koji su zabavljali publiku potezima koji su bili osmi?ljeni posebno za ovaj doga?aj; isto tako, nastupi u?ivo pjeva?a Jimmie Wilsona i Namika koji su izazvali wow efekt svojim glazbenim talentima. Sa kulinarske strane, ugostiteljski stru?njaci Kofler i Kompanie razmazili su goste ukusnim street food specijalitetima. Envy My People osoblje, na profesionalan i ?armantan na?in, donijeli su osmijeh na lica posjetiteljima - kako poslu?ivanjem na eventu, tako i na VR postajama, na recepciji i u garderobama. Grafi?ki dizajn te komunikacijska strategija tako?er je pokrivena unutar na?e agencije. Nakon devet izvrsnih doga?aja, envy je sastavio event pakete sa sadr?ajima koji uklju?uju digitalni poziv s VR nao?alama, omogu?uju?i trgovcima diljem Njema?ke da rezerviraju envy za potrebe lansiranja njihovih proizvoda na tr?i?te. Odu?evljeni smo dostavili projekt za Audi uspje?no i u kona?nici osvojili ovu presti?nu nagradu.

ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 4
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 5
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 3
close
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 6
AUDI AG - Logo

Za lansiranje novog Audi A4

Online / Offline
Styling
Uslužno osoblje
Moderatori
Hostese
Promotori
Ljudi
Dizajn
Online
Graphic
Dru?tvene mre?e
Event
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 1

Envy je zajedno s poslovnim partnerom COSALUX razvio koncept i plan lansiranja novog Audi A4 na tr?i?te - i dobio presti?nu prvu nagradu na Automotive Brand Contest 2016.

ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 2
close
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 3
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 4
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 5
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 6
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 7

Za lansiranje novog Audi A4 na tr?i?te, envy i COSALUX impresionirali su svojim integriranim marketin?kim konceptom, koji je nagra?en i prepoznat od strane German Design Councila prvom nagradom na Automotive Brand Contestu 2016. u kategoriji event. Razvili smo ve?ernji program koji se temeljio na novim tehnologijama "virtualne stvarnosti" uz uzbudljiv virtualni sadr?aj za Audi koji su gosti mogli do?ivjeti pomo?u VR nao?ala. Na eventu su bili prisutni poznati break-dance svjetski prvaci, Flying Steps, koji su zabavljali publiku potezima koji su bili osmi?ljeni posebno za ovaj doga?aj; isto tako, nastupi u?ivo pjeva?a Jimmie Wilsona i Namika koji su izazvali wow efekt svojim glazbenim talentima. Sa kulinarske strane, ugostiteljski stru?njaci Kofler i Kompanie razmazili su goste ukusnim street food specijalitetima. Envy My People osoblje, na profesionalan i ?armantan na?in, donijeli su osmijeh na lica posjetiteljima - kako poslu?ivanjem na eventu, tako i na VR postajama, na recepciji i u garderobama. Grafi?ki dizajn te komunikacijska strategija tako?er je pokrivena unutar na?e agencije. Nakon devet izvrsnih doga?aja, envy je sastavio event pakete sa sadr?ajima koji uklju?uju digitalni poziv s VR nao?alama, omogu?uju?i trgovcima diljem Njema?ke da rezerviraju envy za potrebe lansiranja njihovih proizvoda na tr?i?te. Odu?evljeni smo dostavili projekt za Audi uspje?no i u kona?nici osvojili ovu presti?nu nagradu.

close
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 2
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 8
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 10
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 9
AUDI AG - Logo

Za lansiranje novog Audi A4

Online / Offline
Styling
Uslužno osoblje
Moderatori
Hostese
Promotori
Ljudi
Dizajn
Online
Graphic
Dru?tvene mre?e
Event
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4
close
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 1

Envy je zajedno s poslovnim partnerom COSALUX razvio koncept i plan lansiranja novog Audi A4 na tr?i?te - i dobio presti?nu prvu nagradu na Automotive Brand Contest 2016.

ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 1
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 2
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 4
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 5
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 3

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Za lansiranje novog Audi A4 na tr?i?te, envy i COSALUX impresionirali su svojim integriranim marketin?kim konceptom, koji je nagra?en i prepoznat od strane German Design Councila prvom nagradom na Automotive Brand Contestu 2016. u kategoriji event. Razvili smo ve?ernji program koji se temeljio na novim tehnologijama "virtualne stvarnosti" uz uzbudljiv virtualni sadr?aj za Audi koji su gosti mogli do?ivjeti pomo?u VR nao?ala. Na eventu su bili prisutni poznati break-dance svjetski prvaci, Flying Steps, koji su zabavljali publiku potezima koji su bili osmi?ljeni posebno za ovaj doga?aj; isto tako, nastupi u?ivo pjeva?a Jimmie Wilsona i Namika koji su izazvali wow efekt svojim glazbenim talentima. Sa kulinarske strane, ugostiteljski stru?njaci Kofler i Kompanie razmazili su goste ukusnim street food specijalitetima. Envy My People osoblje, na profesionalan i ?armantan na?in, donijeli su osmijeh na lica posjetiteljima - kako poslu?ivanjem na eventu, tako i na VR postajama, na recepciji i u garderobama. Grafi?ki dizajn te komunikacijska strategija tako?er je pokrivena unutar na?e agencije. Nakon devet izvrsnih doga?aja, envy je sastavio event pakete sa sadr?ajima koji uklju?uju digitalni poziv s VR nao?alama, omogu?uju?i trgovcima diljem Njema?ke da rezerviraju envy za potrebe lansiranja njihovih proizvoda na tr?i?te. Odu?evljeni smo dostavili projekt za Audi uspje?no i u kona?nici osvojili ovu presti?nu nagradu.

close
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 6
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 2
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 7
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 8
close
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 9
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 3
AUDI AG - Logo

Za lansiranje novog Audi A4

Online / Offline
Styling
Uslužno osoblje
Moderatori
Hostese
Promotori
Ljudi
Dizajn
Online
Graphic
Dru?tvene mre?e
Event
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 1

Envy je zajedno s poslovnim partnerom COSALUX razvio koncept i plan lansiranja novog Audi A4 na tr?i?te - i dobio presti?nu prvu nagradu na Automotive Brand Contest 2016.

ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 1
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 3
close
close
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 4
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 5

Za lansiranje novog Audi A4 na tr?i?te, envy i COSALUX impresionirali su svojim integriranim marketin?kim konceptom, koji je nagra?en i prepoznat od strane German Design Councila prvom nagradom na Automotive Brand Contestu 2016. u kategoriji event. Razvili smo ve?ernji program koji se temeljio na novim tehnologijama "virtualne stvarnosti" uz uzbudljiv virtualni sadr?aj za Audi koji su gosti mogli do?ivjeti pomo?u VR nao?ala. Na eventu su bili prisutni poznati break-dance svjetski prvaci, Flying Steps, koji su zabavljali publiku potezima koji su bili osmi?ljeni posebno za ovaj doga?aj; isto tako, nastupi u?ivo pjeva?a Jimmie Wilsona i Namika koji su izazvali wow efekt svojim glazbenim talentima. Sa kulinarske strane, ugostiteljski stru?njaci Kofler i Kompanie razmazili su goste ukusnim street food specijalitetima. Envy My People osoblje, na profesionalan i ?armantan na?in, donijeli su osmijeh na lica posjetiteljima - kako poslu?ivanjem na eventu, tako i na VR postajama, na recepciji i u garderobama. Grafi?ki dizajn te komunikacijska strategija tako?er je pokrivena unutar na?e agencije. Nakon devet izvrsnih doga?aja, envy je sastavio event pakete sa sadr?ajima koji uklju?uju digitalni poziv s VR nao?alama, omogu?uju?i trgovcima diljem Njema?ke da rezerviraju envy za potrebe lansiranja njihovih proizvoda na tr?i?te. Odu?evljeni smo dostavili projekt za Audi uspje?no i u kona?nici osvojili ovu presti?nu nagradu.

ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 2
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 6
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 7
close
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 8
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 3
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 9
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 10
ENVY Project - Za lansiranje novog Audi A4 - Image 11
 

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music
三级网站-三级小说