AUDI AG - Logo

Social Media

Graphic
Dru?tvene mre?e
ENVY Project - Social Media

Kori?tenjem lokacijski usmjerenog social media marketinga, istra?ili smo ??potpuno novi teritorij s AUDI AG kako bi pru?ili kvalitetan online sadr?aj za vi?e od 420 Audi trgovaca.

ENVY Project - Social Media - Image 1
ENVY Project - Social Media - Image 1
close
ENVY Project - Social Media - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Social Media - Image 3

Na temelju glavnog editorijala od strane Audia, stvaramo Facebook sadr?aj namijenjen za mre?u trgovaca koji sura?uju s Audijem kao dio Audi cijelokupnog marketin?kog mixa. Kako bi uspjeli u tom konceptu mi koristimo ?irok spektar mogu?nosti koje nam Facebook pru?a: od slika i videa do Carousel oglasa pa sve do Cinemagraph postova. Ciljna skupina koju predla?emo, tako?er i tekstovi za ogla?avanje biti ?e u skladu s cijelokupnom strategijom i content planom. Teme i vizuali koje podupiru prodaju i poslijeprodajne aktivnosti uvijek su u skladu s potrebama trgovaca i njihovih potencijalnih kupaca. Kroz video sadr?aj trudimo se informirati i objasniti trgovcima osnove platforme i Social Media Marketing, te im omogu?iti da zajedno s Audijem te?e prema trgovini preko dru?tvenih mre?a i digitalnih kanala.

ENVY Project - Social Media - Image 2
close
ENVY Project - Social Media - Image 4
AUDI AG - Logo

Social Media

Graphic
Dru?tvene mre?e
ENVY Project - Social Media
close
ENVY Project - Social Media - Image 1

Kori?tenjem lokacijski usmjerenog social media marketinga, istra?ili smo ??potpuno novi teritorij s AUDI AG kako bi pru?ili kvalitetan online sadr?aj za vi?e od 420 Audi trgovaca.

Na temelju glavnog editorijala od strane Audia, stvaramo Facebook sadr?aj namijenjen za mre?u trgovaca koji sura?uju s Audijem kao dio Audi cijelokupnog marketin?kog mixa. Kako bi uspjeli u tom konceptu mi koristimo ?irok spektar mogu?nosti koje nam Facebook pru?a: od slika i videa do Carousel oglasa pa sve do Cinemagraph postova. Ciljna skupina koju predla?emo, tako?er i tekstovi za ogla?avanje biti ?e u skladu s cijelokupnom strategijom i content planom. Teme i vizuali koje podupiru prodaju i poslijeprodajne aktivnosti uvijek su u skladu s potrebama trgovaca i njihovih potencijalnih kupaca. Kroz video sadr?aj trudimo se informirati i objasniti trgovcima osnove platforme i Social Media Marketing, te im omogu?iti da zajedno s Audijem te?e prema trgovini preko dru?tvenih mre?a i digitalnih kanala.

ENVY Project - Social Media - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Social Media - Image 2
ENVY Project - Social Media - Image 3
ENVY Project - Social Media - Image 4
close
ENVY Project - Social Media - Image 2
AUDI AG - Logo

Social Media

Graphic
Dru?tvene mre?e
ENVY Project - Social Media
close
ENVY Project - Social Media - Image 1

Kori?tenjem lokacijski usmjerenog social media marketinga, istra?ili smo ??potpuno novi teritorij s AUDI AG kako bi pru?ili kvalitetan online sadr?aj za vi?e od 420 Audi trgovaca.

ENVY Project - Social Media - Image 1

Na temelju glavnog editorijala od strane Audia, stvaramo Facebook sadr?aj namijenjen za mre?u trgovaca koji sura?uju s Audijem kao dio Audi cijelokupnog marketin?kog mixa. Kako bi uspjeli u tom konceptu mi koristimo ?irok spektar mogu?nosti koje nam Facebook pru?a: od slika i videa do Carousel oglasa pa sve do Cinemagraph postova. Ciljna skupina koju predla?emo, tako?er i tekstovi za ogla?avanje biti ?e u skladu s cijelokupnom strategijom i content planom. Teme i vizuali koje podupiru prodaju i poslijeprodajne aktivnosti uvijek su u skladu s potrebama trgovaca i njihovih potencijalnih kupaca. Kroz video sadr?aj trudimo se informirati i objasniti trgovcima osnove platforme i Social Media Marketing, te im omogu?iti da zajedno s Audijem te?e prema trgovini preko dru?tvenih mre?a i digitalnih kanala.

ENVY Project - Social Media - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Social Media - Image 2
close
ENVY Project - Social Media - Image 3
ENVY Project - Social Media - Image 6
ENVY Project - Social Media - Image 4
ENVY Project - Social Media - Image 5
AUDI AG - Logo

Social Media

Graphic
Dru?tvene mre?e
ENVY Project - Social Media
ENVY Project - Social Media - Image 1

Kori?tenjem lokacijski usmjerenog social media marketinga, istra?ili smo ??potpuno novi teritorij s AUDI AG kako bi pru?ili kvalitetan online sadr?aj za vi?e od 420 Audi trgovaca.

ENVY Project - Social Media - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
close
close
ENVY Project - Social Media - Image 2
ENVY Project - Social Media - Image 4

Na temelju glavnog editorijala od strane Audia, stvaramo Facebook sadr?aj namijenjen za mre?u trgovaca koji sura?uju s Audijem kao dio Audi cijelokupnog marketin?kog mixa. Kako bi uspjeli u tom konceptu mi koristimo ?irok spektar mogu?nosti koje nam Facebook pru?a: od slika i videa do Carousel oglasa pa sve do Cinemagraph postova. Ciljna skupina koju predla?emo, tako?er i tekstovi za ogla?avanje biti ?e u skladu s cijelokupnom strategijom i content planom. Teme i vizuali koje podupiru prodaju i poslijeprodajne aktivnosti uvijek su u skladu s potrebama trgovaca i njihovih potencijalnih kupaca. Kroz video sadr?aj trudimo se informirati i objasniti trgovcima osnove platforme i Social Media Marketing, te im omogu?iti da zajedno s Audijem te?e prema trgovini preko dru?tvenih mre?a i digitalnih kanala.

ENVY Project - Social Media - Image 5
ENVY Project - Social Media - Image 2
ENVY Project - Social Media - Image 3
ENVY Project - Social Media - Image 6
 

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music
三级网站-三级小说