Karlova?ko - Logo

Karlova?ko Football Campaign

Dru?tvene mre?e
Graphic
Online
Dizajn
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign

Kao dio uspje?ne Karlova?ko kampanje 1.000.000 piva za Francusku 2016., envy je kreirao kompletnu digitalnu strategiju i sna?no ju integrirao u cjelokupnu kampanju.

ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 1
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 1
close
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 3
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 2
close

Envy je kreirao microsite www.otvorizafrancusku.hr putem kojeg su komunicirane sve va?ne informacije, pru?ena virtualna mapa sa svim lokacijama gdje su kupci mogli zamijeniti ?epove za besplatne boce Karlova?kog piva te brojne nagradne igre ekskluzivno za Karlova?ko fanove. Kroz razdoblje od 3 mjeseca, kreirali smo i pokrenuli nagradne igre na razli?itim kanalima koje su bile povezane s glavnom kampanjom Otvori za Francusku 2016. Kviz – ?ep za ?ep za putovanje u Francusku, igra poga?anja rije?i – pogodi frazu! Tako?er, i analiti?ka FB igra – Karlova?ko dijagnoza. U prve dvije igre, vrijeme i preciznost su elementi koji su donosili najvi?e bodova, dok smo u 3. igri koristili softver za analizu FB profila (fana) i izra?un postotka lojalnosti prema brendu i nogometu. Svaka igra donosila je nekoliko nagrada za fanove koji su na najbolji na?in sudjelovali. Kao zaklju?ak kampanje, podupirali smo HORECA kanale tijekom prvenstva u Francuskoj 2016. uklju?ivanjem interaktivnih mapa svih HORECA lokacija u Hrvatskoj kako bi informirali ljude gdje mogu gledati utakmice, te smo uklju?ili i live Instagram feed #karlovackokorner gdje su se vrtile slike fanova u trenutku kad gledaju utakmice u svojim najdra?im kafi?ima. Mircosite je donio veliki broj posjetitelja kroz razdoblje od 3 mjeseca te pove?ao uklju?enost na svim karlova?ko dru?tvenim platformama.

ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 4
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 5
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 3
close
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 6
Karlova?ko - Logo

Karlova?ko Football Campaign

Dru?tvene mre?e
Graphic
Online
Dizajn
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 1

Kao dio uspje?ne Karlova?ko kampanje 1.000.000 piva za Francusku 2016., envy je kreirao kompletnu digitalnu strategiju i sna?no ju integrirao u cjelokupnu kampanju.

ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 2
close
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 3
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 4
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 5
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 6
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 7

Envy je kreirao microsite www.otvorizafrancusku.hr putem kojeg su komunicirane sve va?ne informacije, pru?ena virtualna mapa sa svim lokacijama gdje su kupci mogli zamijeniti ?epove za besplatne boce Karlova?kog piva te brojne nagradne igre ekskluzivno za Karlova?ko fanove. Kroz razdoblje od 3 mjeseca, kreirali smo i pokrenuli nagradne igre na razli?itim kanalima koje su bile povezane s glavnom kampanjom Otvori za Francusku 2016. Kviz – ?ep za ?ep za putovanje u Francusku, igra poga?anja rije?i – pogodi frazu! Tako?er, i analiti?ka FB igra – Karlova?ko dijagnoza. U prve dvije igre, vrijeme i preciznost su elementi koji su donosili najvi?e bodova, dok smo u 3. igri koristili softver za analizu FB profila (fana) i izra?un postotka lojalnosti prema brendu i nogometu. Svaka igra donosila je nekoliko nagrada za fanove koji su na najbolji na?in sudjelovali. Kao zaklju?ak kampanje, podupirali smo HORECA kanale tijekom prvenstva u Francuskoj 2016. uklju?ivanjem interaktivnih mapa svih HORECA lokacija u Hrvatskoj kako bi informirali ljude gdje mogu gledati utakmice, te smo uklju?ili i live Instagram feed #karlovackokorner gdje su se vrtile slike fanova u trenutku kad gledaju utakmice u svojim najdra?im kafi?ima. Mircosite je donio veliki broj posjetitelja kroz razdoblje od 3 mjeseca te pove?ao uklju?enost na svim karlova?ko dru?tvenim platformama.

close
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 2
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 8
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 10
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 9
Karlova?ko - Logo

Karlova?ko Football Campaign

Dru?tvene mre?e
Graphic
Online
Dizajn
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign
close
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 1

Kao dio uspje?ne Karlova?ko kampanje 1.000.000 piva za Francusku 2016., envy je kreirao kompletnu digitalnu strategiju i sna?no ju integrirao u cjelokupnu kampanju.

ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 1
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 2
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 4
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 5
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 3

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram

Envy je kreirao microsite www.otvorizafrancusku.hr putem kojeg su komunicirane sve va?ne informacije, pru?ena virtualna mapa sa svim lokacijama gdje su kupci mogli zamijeniti ?epove za besplatne boce Karlova?kog piva te brojne nagradne igre ekskluzivno za Karlova?ko fanove. Kroz razdoblje od 3 mjeseca, kreirali smo i pokrenuli nagradne igre na razli?itim kanalima koje su bile povezane s glavnom kampanjom Otvori za Francusku 2016. Kviz – ?ep za ?ep za putovanje u Francusku, igra poga?anja rije?i – pogodi frazu! Tako?er, i analiti?ka FB igra – Karlova?ko dijagnoza. U prve dvije igre, vrijeme i preciznost su elementi koji su donosili najvi?e bodova, dok smo u 3. igri koristili softver za analizu FB profila (fana) i izra?un postotka lojalnosti prema brendu i nogometu. Svaka igra donosila je nekoliko nagrada za fanove koji su na najbolji na?in sudjelovali. Kao zaklju?ak kampanje, podupirali smo HORECA kanale tijekom prvenstva u Francuskoj 2016. uklju?ivanjem interaktivnih mapa svih HORECA lokacija u Hrvatskoj kako bi informirali ljude gdje mogu gledati utakmice, te smo uklju?ili i live Instagram feed #karlovackokorner gdje su se vrtile slike fanova u trenutku kad gledaju utakmice u svojim najdra?im kafi?ima. Mircosite je donio veliki broj posjetitelja kroz razdoblje od 3 mjeseca te pove?ao uklju?enost na svim karlova?ko dru?tvenim platformama.

close
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 6
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 2
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 7
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 8
close
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 9
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 3
Karlova?ko - Logo

Karlova?ko Football Campaign

Dru?tvene mre?e
Graphic
Online
Dizajn
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 1

Kao dio uspje?ne Karlova?ko kampanje 1.000.000 piva za Francusku 2016., envy je kreirao kompletnu digitalnu strategiju i sna?no ju integrirao u cjelokupnu kampanju.

ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 1
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Website

Website

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 3
close
close
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 4
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 5

Envy je kreirao microsite www.otvorizafrancusku.hr putem kojeg su komunicirane sve va?ne informacije, pru?ena virtualna mapa sa svim lokacijama gdje su kupci mogli zamijeniti ?epove za besplatne boce Karlova?kog piva te brojne nagradne igre ekskluzivno za Karlova?ko fanove. Kroz razdoblje od 3 mjeseca, kreirali smo i pokrenuli nagradne igre na razli?itim kanalima koje su bile povezane s glavnom kampanjom Otvori za Francusku 2016. Kviz – ?ep za ?ep za putovanje u Francusku, igra poga?anja rije?i – pogodi frazu! Tako?er, i analiti?ka FB igra – Karlova?ko dijagnoza. U prve dvije igre, vrijeme i preciznost su elementi koji su donosili najvi?e bodova, dok smo u 3. igri koristili softver za analizu FB profila (fana) i izra?un postotka lojalnosti prema brendu i nogometu. Svaka igra donosila je nekoliko nagrada za fanove koji su na najbolji na?in sudjelovali. Kao zaklju?ak kampanje, podupirali smo HORECA kanale tijekom prvenstva u Francuskoj 2016. uklju?ivanjem interaktivnih mapa svih HORECA lokacija u Hrvatskoj kako bi informirali ljude gdje mogu gledati utakmice, te smo uklju?ili i live Instagram feed #karlovackokorner gdje su se vrtile slike fanova u trenutku kad gledaju utakmice u svojim najdra?im kafi?ima. Mircosite je donio veliki broj posjetitelja kroz razdoblje od 3 mjeseca te pove?ao uklju?enost na svim karlova?ko dru?tvenim platformama.

ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 2
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 6
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 7
close
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 8
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 3
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 9
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 10
ENVY Project - Karlova?ko Football Campaign - Image 11
 

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music
三级网站-三级小说