Tourist Board Rovinj - Logo

Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation

Promocija
Dru?tvene mre?e
Graphic
Online
Dizajn
Ljudi
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation

Ako postoji specifi?no doba godine kada bi trebali plasirati travel contest za va?e fanove, to je definitivno post sezona.

ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 1
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 1
close
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 3

To je bila glavna polazna to?ka za tradicionalno natjecanje Turisti?ke zajednice grada Rovinja: Can’t wait for #Rovinj2017 (ovogodi?nje izdanje). Broj turista koji su posjetili destinaciju tokom sezone je iznimno velik, a galerija fotografija na pametnim telefonima i fotoaparatima je puna najdra?ih trenutaka s odmora u gradu Rovinju. Za?to onda ne pru?iti posjetiteljima priliku da podijele svoje fotografije i tako osvoje put u prekrasan Rovinj ponovno sljede?e godine? Ovaj jednostavan, ali efektan photo contest je lansiran svake godine krajem rujna i uklju?uje sve profile Turisti?ke zajednice Rovinja na dru?tvenim mre?ama: Facebook, Instagram i Twitter. Jedinstvena prilika za zavr?nicu poznatog ciklusa ''5 faza putovanja'' tj. pru?iti posjetiteljima razlog da podijele fotografije destinacije i nastave pri?u o Rovinju online.

ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 2
close
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 4
Tourist Board Rovinj - Logo

Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation

Promocija
Dru?tvene mre?e
Graphic
Online
Dizajn
Ljudi
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation
close
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 1

Ako postoji specifi?no doba godine kada bi trebali plasirati travel contest za va?e fanove, to je definitivno post sezona.

To je bila glavna polazna to?ka za tradicionalno natjecanje Turisti?ke zajednice grada Rovinja: Can’t wait for #Rovinj2017 (ovogodi?nje izdanje). Broj turista koji su posjetili destinaciju tokom sezone je iznimno velik, a galerija fotografija na pametnim telefonima i fotoaparatima je puna najdra?ih trenutaka s odmora u gradu Rovinju. Za?to onda ne pru?iti posjetiteljima priliku da podijele svoje fotografije i tako osvoje put u prekrasan Rovinj ponovno sljede?e godine? Ovaj jednostavan, ali efektan photo contest je lansiran svake godine krajem rujna i uklju?uje sve profile Turisti?ke zajednice Rovinja na dru?tvenim mre?ama: Facebook, Instagram i Twitter. Jedinstvena prilika za zavr?nicu poznatog ciklusa ''5 faza putovanja'' tj. pru?iti posjetiteljima razlog da podijele fotografije destinacije i nastave pri?u o Rovinju online.

ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 2
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 3
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 4
close
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 2
Tourist Board Rovinj - Logo

Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation

Promocija
Dru?tvene mre?e
Graphic
Online
Dizajn
Ljudi
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation
close
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 1

Ako postoji specifi?no doba godine kada bi trebali plasirati travel contest za va?e fanove, to je definitivno post sezona.

ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 1

To je bila glavna polazna to?ka za tradicionalno natjecanje Turisti?ke zajednice grada Rovinja: Can’t wait for #Rovinj2017 (ovogodi?nje izdanje). Broj turista koji su posjetili destinaciju tokom sezone je iznimno velik, a galerija fotografija na pametnim telefonima i fotoaparatima je puna najdra?ih trenutaka s odmora u gradu Rovinju. Za?to onda ne pru?iti posjetiteljima priliku da podijele svoje fotografije i tako osvoje put u prekrasan Rovinj ponovno sljede?e godine? Ovaj jednostavan, ali efektan photo contest je lansiran svake godine krajem rujna i uklju?uje sve profile Turisti?ke zajednice Rovinja na dru?tvenim mre?ama: Facebook, Instagram i Twitter. Jedinstvena prilika za zavr?nicu poznatog ciklusa ''5 faza putovanja'' tj. pru?iti posjetiteljima razlog da podijele fotografije destinacije i nastave pri?u o Rovinju online.

ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 2
close
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 3
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 6
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 4
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 5
Tourist Board Rovinj - Logo

Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation

Promocija
Dru?tvene mre?e
Graphic
Online
Dizajn
Ljudi
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 1

Ako postoji specifi?no doba godine kada bi trebali plasirati travel contest za va?e fanove, to je definitivno post sezona.

ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram
close
close
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 2
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 4

To je bila glavna polazna to?ka za tradicionalno natjecanje Turisti?ke zajednice grada Rovinja: Can’t wait for #Rovinj2017 (ovogodi?nje izdanje). Broj turista koji su posjetili destinaciju tokom sezone je iznimno velik, a galerija fotografija na pametnim telefonima i fotoaparatima je puna najdra?ih trenutaka s odmora u gradu Rovinju. Za?to onda ne pru?iti posjetiteljima priliku da podijele svoje fotografije i tako osvoje put u prekrasan Rovinj ponovno sljede?e godine? Ovaj jednostavan, ali efektan photo contest je lansiran svake godine krajem rujna i uklju?uje sve profile Turisti?ke zajednice Rovinja na dru?tvenim mre?ama: Facebook, Instagram i Twitter. Jedinstvena prilika za zavr?nicu poznatog ciklusa ''5 faza putovanja'' tj. pru?iti posjetiteljima razlog da podijele fotografije destinacije i nastave pri?u o Rovinju online.

ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 5
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 2
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 3
ENVY Project - Can’t wait for #Rovinj2017 - Social media activation - Image 6
 

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music
三级网站-三级小说