Audi Retail - Logo

Facebook profili za Audijeve prodavaonice

Dru?tvene mre?e
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice

Envy je za Audi kreirao koncept za marketin?ku strategiju na dru?tvenim mre?ama, uklju?uju?i razvoj aplikacije za njihovu maloprodaju.

ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 1
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 1
close
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 3

Dizajnirali smo i implementirali Facebook stranice i aplikacije za Audijeve maloprodajne centre u najva?nijim njema?kim gradovima. Envy je bio zaslu?an za razvoj marketin?ke strategije na dru?tvenim mre?ama. Sr? ovog koncepta bio je razvoj prisutnosti na Facebooku, uklju?uju?i i podr?ku u stvaranju sadr?aja. Razvoj online zajednice podr?an je dodatnim aplikacijama, Facebook ogla?avanjem i promocijom putem nagradnih igara. Kako bi osigurali uspje?no provo?enje tih aktivnosti, odr?ani su seminari za zaposlenike Audija.

ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 2
close
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 4
Audi Retail - Logo

Facebook profili za Audijeve prodavaonice

Dru?tvene mre?e
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice
close
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 1

Envy je za Audi kreirao koncept za marketin?ku strategiju na dru?tvenim mre?ama, uklju?uju?i razvoj aplikacije za njihovu maloprodaju.

Dizajnirali smo i implementirali Facebook stranice i aplikacije za Audijeve maloprodajne centre u najva?nijim njema?kim gradovima. Envy je bio zaslu?an za razvoj marketin?ke strategije na dru?tvenim mre?ama. Sr? ovog koncepta bio je razvoj prisutnosti na Facebooku, uklju?uju?i i podr?ku u stvaranju sadr?aja. Razvoj online zajednice podr?an je dodatnim aplikacijama, Facebook ogla?avanjem i promocijom putem nagradnih igara. Kako bi osigurali uspje?no provo?enje tih aktivnosti, odr?ani su seminari za zaposlenike Audija.

ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 2
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 3
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 4
close
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 2
Audi Retail - Logo

Facebook profili za Audijeve prodavaonice

Dru?tvene mre?e
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice
close
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 1

Envy je za Audi kreirao koncept za marketin?ku strategiju na dru?tvenim mre?ama, uklju?uju?i razvoj aplikacije za njihovu maloprodaju.

ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 1

Dizajnirali smo i implementirali Facebook stranice i aplikacije za Audijeve maloprodajne centre u najva?nijim njema?kim gradovima. Envy je bio zaslu?an za razvoj marketin?ke strategije na dru?tvenim mre?ama. Sr? ovog koncepta bio je razvoj prisutnosti na Facebooku, uklju?uju?i i podr?ku u stvaranju sadr?aja. Razvoj online zajednice podr?an je dodatnim aplikacijama, Facebook ogla?avanjem i promocijom putem nagradnih igara. Kako bi osigurali uspje?no provo?enje tih aktivnosti, odr?ani su seminari za zaposlenike Audija.

ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 2
close
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 3
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 6
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 4
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 5
Audi Retail - Logo

Facebook profili za Audijeve prodavaonice

Dru?tvene mre?e
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 1

Envy je za Audi kreirao koncept za marketin?ku strategiju na dru?tvenim mre?ama, uklju?uju?i razvoj aplikacije za njihovu maloprodaju.

ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook
close
close
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 2
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 4

Dizajnirali smo i implementirali Facebook stranice i aplikacije za Audijeve maloprodajne centre u najva?nijim njema?kim gradovima. Envy je bio zaslu?an za razvoj marketin?ke strategije na dru?tvenim mre?ama. Sr? ovog koncepta bio je razvoj prisutnosti na Facebooku, uklju?uju?i i podr?ku u stvaranju sadr?aja. Razvoj online zajednice podr?an je dodatnim aplikacijama, Facebook ogla?avanjem i promocijom putem nagradnih igara. Kako bi osigurali uspje?no provo?enje tih aktivnosti, odr?ani su seminari za zaposlenike Audija.

ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 5
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 2
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 3
ENVY Project - Facebook profili za Audijeve prodavaonice - Image 6
 

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music

Newsletter

Za koji se newsletter ?elite prijaviti?

envy envy my people envy my music
三级网站-三级小说